NOVINKY

 

 20.11.2011

 aktuální verzi na?ich stránech mů?ete najít na adrese dkvse.sda.cz

22.10.2011

Debatní klub se v leto?ní sezoně bude scházet ka?dé uterý v RB 209 v 18:00. První střetnutí klubu u? budoucí týden.

 

 

27.2.2011

Debatní klub se bude scházet ka?dé úterý v 19:30 v RB 106.

 

1.10.2010

Debatní klub se bude scházet ka?dé úterý v 19:30 v RB 105.

 

26.9.2010

Během následujícího týdne očekávejte update ohledně místa a času debaty v ZS 10/11

 

29.9.2009

Debata v zimním semestru se bude konat v místnosti RB 115 v úterý 19:30.

 

8.3.2009

Změna místnosti na RB 116.


12.2.2009

V letním semestru se budeme scházet v místnosti RB 106, tradičně v úterý v 18:00.

 

7.10.2008

Debatní klub má za sebou první dvě debaty. První se nesla v duchu tématu: 'Tato vláda by zavedla povinné ?kolní uniformy v základním a středním ?kolství.'

Teze druhé debaty zněla: 'Tato vláda by zakázala KSČM.'


25.9.2008

První debata ZS 2008/09 se koná dnes 30.9.2008 od 18:00 v SB 208.

V?echny srdečně zveme!


1.4.2008

Výroční ukázková debata se koná dne 8.4.2008 od 18:00 v SB335.

 

Diskuzní večer na téma globálního oteplování společně s OIKOSem se koná dne 16.4.2008 mezi 19:45-21:45 v místnosti JM105.

 

5.1.2008

První setkání roku 2008 se koná v úterý 8.1.2008 tradičně v 18:00 a SB227.

 

30.11-1.12.2007

Probíhá Mikulá?ský Turnaj na PF UK.

Účast: 4 týmy z DK V?E

 

16.10.2007

Konala se první debata v anglickém jazyce. 

 

26.9.2007

První setkání tohoto akademického roku se koná 2.10.2007 v 18:00 v místnosti číslo SB227

 

23.9.2007

Zalo?ena skupina Debatní Klub V?E na serveru Facebook.


11.4.2007

V sekci Download najdete nově ke sta?ení zajímavou publikaci Objevování světa debatou.

 

Aktuální verzi stránek mú?ete najít na adrese dkvse.sda.sk 

 


Vítejte!

Vítáme Vás na stránkách Debatního klubu V?E. Debatní klub je určen pro v?echny, kteří

  • se chtějí utkat v názorovém střetu se svými vrstevníky v debatě s pevnými, jasnými a jednoduchými pravidly
  • si chtějí procvičit své argumentační a řečnické dovednosti
  • si chtějí vyzkou?et mluvit před publikem
  • si chtějí zasoutě?it, u?ít trochu zábavy, strávit příjemně volný čas a potkat dal?í spolu?áky z V?E se stejnými zájmy

Máte-li zájem o zasílání  emailů ohledně aktuálního dění v DK V?E, registrujte se prosím na emailové adrese: dk.vse@seznam.cz.

Místo a datum setkání bude upřesněno.

Pravidla: Úvod do britské parlamentní debaty, British Debate Handbook 

 

Změna místnosti

debatní klub se bude do konce semestra setkávat v místnosti RB209!

 

První debata zimního semestru 2011/12

První setkáni se uskuteční 25.10: v 18:00 v RB104. Te?íme se na vás!

 

Debatní klub na Facebooku

Ná? klub naleznete pod jménem 'Debatní klub V?E' na této stránce se dozvíte v?echny důle?ité aktuality. 

 

První debata letního semestru 2010/11

Debatní klub se v tomto semestru bude opět scházet v úterý v 19:30. První setkání se bude konat v RB 106 dne 1.3.2011.

 

Debatní klub zahajuje sezónu..

Debatní klub se v leto?ním roce bude scházet v úterý v 19:30. První setkání se bude konat v RB 105.

 

Debatní klub v roce 2010/2011

Debatní klub bude v zimním semestru standardně fungovat. Bohu?el, proto?e probíhají určité organizační změny, není je?tě zcela jasné v jaký den, v kolik hodin a kde bude debata probíhat.

Debatní klub v ?ádném případě neumírá a bude dále fungovat.

 

Začíná zimní semestr...

... a s ním i nová debatní sezóna! Den a čas na?ich setkání zůstává neměnný - je to stále úterý 18:00. Co se změnilo je číslo místnosti, ve které budeme působit - najdete nás v SB 208.

První debata leto?ního semestru se uskuteční ji? v úterý 30.září. V?echny Vás srdečně zveme a tě?íme se na staré i na nové debatní tváře!

Na co se dále mů?ete tě?it? Plánuje se několik debatních turnajů, o kterých Vás včas blí?e informujeme. Opět se také plánuje opakování velice úspě?né ukázkové debaty.

Výroční ukázková debata

Zveme v?echny, kteří dosud netu?í, o čem debata je, na výroční ukázkovou debatu!

Uvidíte, co se naučili debatéři během prvního roku, seznámíte se se základními pravidly a uvidíte, jak vlastně taková debata vypadá a co Vám mů?e přinést.

Koná se dne 8.4.2008 od 18:00 v SB 335

Diskuzní večer na téma globální oteplování

Společně se studentskou organizací Oikos Praha - po promítání filmů Nepříjemná pravda a Velký ?vindl s globálním oteplováním je čas celou problematiku globálního oteplování pořádně probrat. Členové Debatního klubu V?E nejprve řádně na?haví modelovou debatou na dané téma a předvedou tím také, jak taková soutě?ní debata vůbec vypadá. Poté bude dostatek času vyjádřit svůj vlastní názor. Mů?ete se také tě?it na bonusový krátký film s názvem Lednice.

Dne 16.4.2008 mezi 19:45 - 21:45 v místnosti JM105 (Ji?ní město - zastávka Volha). 

Zápisy z debat

Zajímá-li Vás, jaká témata byla probírána během únorových debat, máte mo?nost se podívat! Zápisy z únorových debat 

Nová sezóna

S příchodem nového semestru přichází té? nová sezóna pro Debatní Klub. Mů?ete se tě?it na novou marketingovou kampaň a na překvapení počátkem dubna (ne nejedná se o Apríl). V úterý 12.2.2008 proběhlo první setkání letního semestru a začalo se velice zábavnou a odlehčenou formou. Teze byla otevřená: '?těstí přeje připraveným' a debatéři tedy měli velký prostor pro zapojení své kreativity.

P.S.: Aktualizoval jsem informace ohledně Debatních turnajů.

Cíle klubu na tento semestr

Jarní debatní turnaje

Opět se blí?í období debatních turnajů, na které budou srdečně zváni členové DK V?E. Prvním debatním turnajem bude Akademické Mistrovství ČR/SR, které se koná 7-9. března. Registroval se mů?ete na emailové adrese: matej.cibik@gmail.com. Nezapomeňte uvést jména debatérů a kontakty na oba, název týmu, název instituce, kterou reprezentujete, a zdali si přejete zajistit ubytování. Deadline registrací je 29.února. Startovací poplatek činí 200Kč. Jazyky turnaje jsou če?tina a sloven?tina.

Druhým turnajem je proslulý mezinárodní Allen & Overy Debate Tournament, ka?doročně pořádaný Debatním Klubem Právnické Fakulty. Jazykem toho turnaje je angličtina. Datum konání je 4.-6.4.2008. Debatuje se tradičně dle pravidel Britské parlamentní debaty.

Mikulá?ský turnaj

Ve dnech 30.11 a 1.12.2007 bude probíhat Mikulá?ký turnaj na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Mezi 32 týmy z celé republiky budou 4 týmy z Debatního Klubu V?E! Dr?íme palce!

Registrace jsou sice ji? u konce, ale pokud máte zájem, pořád se mů?ete zapsat do pořadníku pro případ, ?e by nějaký tým či jedinec odpadl.

Debatní turnaje nejen pro začátečníky

V blízké budoucnosti se budou konat dva debatní turnaje určené pro začínající a středně pokročilé debatéry. Obě akce se zároveň vyznačují velmi uvolněnou atmosférou.

Prvním turnajem je Debatní turnaj v Brně, který se koná 9.-11. listopadu (debatovat se začíná 10.11. rano). Více informací a registrace na debata.brno@gmail.com.

Druhým turnajem je ji? tradiční Mikulá?ský turnaj pořádaný DK UK. Tento se bude konat 30.11. a? 2.12. na Právnické fakultě UK v Praze. Více informací najdete na http://dkuk.wz.cz a zaregistrovat se mů?ete na mikulas.turnaj@gmail.com.

První debata v anglickém jazyce - splněné předsevzetí

Na konci minulého semestru padlo předsevzetí, ?e do konce září uspořádá DK V?E alespoň jednu debatu v anglickém jazyce. Toto předsevzetí bylo později upraveno na konec října. V úterý 16.10.2007 jsme toto předsevzetí splnili a téma znělo This house believes in death penalty.

Věřím, ?e debat v anglickém jazyce bude přibývat. K tomu mů?e samozřejme ka?dý z Vás udělat ten nejzákladněj?í krok - přijít.

DK V?E v zimním semestru 2007/08

Setkání DK V?E v zimním semestru budou probíhat pravidelně ka?dé úterý v 18 hodin. Pří?tí setkání tedy uskuteční v úterý 6.11.2007 v 18 hodin v místnosti číslo SB227.

Chcete-li, aby Vám pravidelně přicházeli informace ohledně dění okolo Debatního Klubu, neváhejte a registrujte se na emailové adrese: dk.vse@seznam.cz.

Debatní klub V?E na Facebooku

Michal Pavlas na network serveru Facebook zalo?il skupinu Debatní klub V?E. O Facebooku jste určite ji? v?ichni sly?eli. Tento zpusob je my?len jako nový komunikačni kanál v rámci DK V?E. Uvidíme, jak se osvědčí. Pokud máte na Facebooku profil, tak si stačí skupinu najít a za?ádat o členství ve skupině. Pokud profil nemáte, tak skočte na www.facebook.com, profil si vytvořte a pak u? postupujte viz. vý?e. Ačkoli nejsem velkým fandou network serverů, tenhle se mi nezdá nebezpečný a má i své přednosti. Nikoho samozřejmě nenutím, ale čím více nás tam bude, tím lépe.

Komentáře 

Pro v?echny milovníky rozumných a sofistikovaných výměn názorů na aktuální a dlouhodobá témata, která ovlivňují na?e ?ivoty bezprostředně i zprostředkovaně, je zde k dispozici nově začínající server: www.ikomentare.cz - TAK SE PŘIDEJTE!!!

Pravidla debaty 

Díky laskavosti autorů si v?ichni zájemci o Debatování na V?E mohou přečíst přehledně a zajímavě zpracovanou prezentaci 'Úvod do britské parlamentní debaty.'

Autory jsou: Ondrej Ga?ovič, David Minařík a Irena Zatloukalová.

Materiály byly vytvořeny pro účely kurzu 'Debatování' katedry Politologie FSS MU v Brně. 


Jan Walter
z V?E zpracoval krátký a čtivý Výtah pravidel britské parlamentní debaty.


NAVRCHOLU.cz
 Webdesign: Web Services - Michal Haltuf, 2007

WebZdarma.cz